top of page

HANDLEPLAN

Vision: "Billedkunstrådet ønsker med sin handleplan at give det professionelle kunstliv i Faxe Kommune nyt liv"

Synliggørelse - indsatsområder

Kunstneriske aktiviteter

Målgruppe

 • Arbejde for synliggørelse af den af Billedkunstrådet udarbejdede og af Erhvervs- og Kulturudvalget godkendte Masterplan for kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Dvs. udbrede kendskabet internt i kommunens forvaltning og eksternt til borgere og pressen

 • Fokus på registrering af billedkunst der kan medvirke til at gøre billedkunsten tilgængelig for borgere og turister, f.eks. via en app

 • Støtte op om det regionale billedskoleprojekt og dets udbredelse

 • Samarbejde med andre kommunale billedkunstråd

 • Fortsætte samarbejdet med Kunstklubben Faxe

 • Arbejde for etablering af en billedkunstfestival

 • Arbejde for etablering af Kunstens Hus, som skal rumme udstillinger, billedskole for voksne og øvrige aktiviteter

 • Arbejde for 1% ordning i Faxe Kommune, der sikrer kunstnerisk udsmykning af kommunalt nybyggeri og større anlægsprojekter

 • Arbejde for at etablere flere muligheder for kunstoplevelser i det offentlige rum i hele Faxe Kommune

 • Arbejde med tiltag der synliggørkommunens professionelle kunstneres arbejde herunder etablering af hjemmeside for rådet

 • Arbejde for at etablere en 'rugekasse' , der skal skabe netværk og understøtte nye ideer inden for billedkunstområdet

 • Børn, unge og voksne

bottom of page