top of page

KUNSTVEJVISER 2020

Denne kunstvejviser giver et overblik over et udvalg af de kunstværker, som kan opleves rundt om i landskabet og i offentlige bygninger i Faxe Kommune. Hvor der er offentlig adgang, kan man flere steder også se kunstværker på privat grund og i private bygninger.

Kunstværkerne er blevet til under forskellige omstændigheder over mange år, i nogle tilfælde uden at den brede offentlighed har været klar over deres eksistens eller har kendt til baggrunden for deres tilblivelse.
 
Det faktum fik i 2015 billedkunstner Tine Meyer og fotograf, cand. agro. Lis Ella Fruervang til at foreslå Faxe Kommune registrering og dokumentation af samtlige kunstværker på offentlig grund eller på privat grund med offentlig adgang i Faxe Kommune.
 
I 2016/2017 besluttede kommunens daværende Erhvervs- og Kulturudvalg (i Faxe Kommune) at igangsætte opgaven, som herefter blev udført af Tine Meyer og Lis Ella Fruervang.
 
Den samlede liste over værker finder man i en kunstregistrant udgivet af Faxe Kommune i 2019. Denne kunstvejviser præsenterer 24 særligt bemærkelsesværdige værker udvalgt på baggrund af kunstregistranten. De 24 værker er udvalgt af Tine Meyer i samspil med Billedkunstrådet.
 
Såfremt nogen har yderligere oplysninger om kunstværkerne hører vi meget gerne om dette.
 
I 2020 afholder Billedkunstrådet forløbig tre arrangementer med fokus på kunst i det offentlige rum i Faxe kommunen og med afsæt i kunstregistranten. Det er med glæde vi kan invitere til visning af tre udvalgte kunstværker, hvor kommunens borgere og andre interesserede får mulighed for at høre de 3 kunstnere fortælle om de tanker og ideer, der ligger til grund for deres arbejde og værkernes tilblivelse.
Faxe Kommunes Billedkunstråd
 
Du kan downloade Kunstvejviseren her

 

bottom of page