top of page

MASTERPLAN

Manual for kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune

Manualen vedrørende etablering/køb eller flytning af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune indeholder følgende tre hovedpunkter:

Et ønske om at fremme kunst med et højt kunstnerisk niveau og at værker udføres af professionelle kunstnere. Det er derfor af væsentlig betydning for alle kunstværker/-projekter der igangsættes, at den professionelle kunst står i fokus.

Alle kunstprojekter, der enten købes eller etableres i det offentlige rum i Faxe Kommune, skal undergå en nærmere undersøgelse og/eller analyse, herunder inddragelseaf aktører og interessenter.

Manualen skal i øvrigt fungere som vejledning i forbindelse med eventuelle køb af kunstværker og etablering af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Baggrunden for denne manual er et ønske fra Faxe Kommunes politikere om en handleplan

for, hvordan Faxe Kommune skal håndtere henvendelser fra borgere med forskelligartede forslag om opførelse af kunstværker i det offentlige rum i Faxe Kommune.

Tillige skal manualen fungere som handleplan i de tilfælde, hvor Faxe Kommune selv tager initiativ til opførelse af kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune samt de tilfælde, hvor Faxe Kommune ønsker at købe eksisterende kunstværker til det offentlige rum.

Manualen gælder både midlertidige og permanente kunstværker i det offentlige rum, inde såvel som ude.

Med manualen ønsker Faxe Kommune at skabe fælles retningslinjer for, hvordan processen omkring etablering af kunstværker i det offentlige rum i Faxe Kommune håndteres.

Analyse og rådgivning

For alle kunstprojekter i det offentlige rum i Faxe Kommune gælder, at der fortages en analyse/begrundelse for ønske/behov for kunst i det offentlige rum, herunder overvejelser omkring, hvordan området forskønnes/forandres/udvikles, hvis der etableres et eller flere kunstværker samt overslag over finansiering af hele projektet samt overslag over medarbejderressourcer.

Faxe Kommunes Billedkunstråd samt evt. eksterne konsulenter foretager en vurdering af forslag til kunstværker i det offentlige rum i Faxe Kommune og kommer på den baggrund med en anbefaling til Erhvervs- og Kulturudvalget

Faxe Kommunes Billedkunstråd har derudover en vejledende funktion i hele procesforløbet.

Billedkunstrådet vurderer fra sag til sag, hvorvidt der er brug for yderligere vejledning fra eksterne konsulenter, f.eks. Statens Kunstfond eller private konsulentfirmaer med ekspertise inden for kunst i det offentlige rum.

Aktører og interessenter

Når der etableres kunstværker det offentlige rum i Faxe Kommune skal relevante aktører og interessenter involveres og orienteres.

 

Det kan være:

 • Borgergrupper

 • Sponsorer

 • Teknisk forvaltning

 • Forsikringsenheden

 • Park & Vej

 • Virksomheder

 • Private grundejere

 • Region Sjælland

 • Statens Kunstfond

 • BKF (Billedkunstnernes Forbund)

 

Kunstnerisk niveau

Faxe Kommune ønsker at fremme kunst i det offentlige rum med et højt kunstnerisk niveau.

Det anbefales derfor, at værker i det offentlige rum i Faxe Kommune udføres af professionelle billedkunstnere.

Der foretages en kunstfaglig vurdering fra sag til sag med sigte på at nå en så høj faglig standard som muligt.

Vurderingen foretages af Billedkunstrådet evt. i samarbejde med eksterne konsulenter.

Kunstværkets art og placering

Overvejelser omkring kunstværkets art, placering og påvirkning af omgivelserne er væsentlige

aspekter af vurderingen af initiativer til kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune. Eksempelvis:

 • Det stedsspecifikke

 • Kulturel merværdi

 • Mobilitet

 • Tilgængelighed

 • Målgrupper

 • Pædagogisk sigte

 • Midlertidigt/permanent (tidshorisont)

 • Offentligt eller offentligt tilgængeligt på privat ejendom

 • Lovgivning/høring

 

Ejerskab og ansvar

For kunstværker, der er etableret på og i kommunale bygninger, grunde, pladser, områder osv. er Faxe Kommune projektejer, evt. i samarbejde med større sponsorer eller samarbejdspartnere.

Manualen er en lettere forkortet og revideret udgave af Masterplan for kunst i det offentlige rum i Faxe Kommune, som er godkendt af Erhvervs- og Kulturudvalget d. 21. september 2015.

Den fulde tekst kan læses på: http://www.faxekommune.dk/sag/erhvervs-kulturudvalget-21-09-2015-referat (sag nr. 106)

For yderligere information

Kontakt Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Kultur– og fritidskonsulent (sekretær for Billedkunstrådet)

Tina Møller Jakobsen,

mail: tijab@faxekommune.dk

eller tlf.: 5620 373

bottom of page